Hrady a zámky Polska
Update
Uživatel:

Heslo:

neodhlaąovat

Založení účtu
blank
blankTworków - Wersja polska

Hrad ve městě Tworków

  

Legendy
Zmínky
blankCestování (Musíte se přihlásit)blanktlo

Název podobné Tworków:    Tworóg ·


Překlad:

tLokalizacja zamku na mapie Polskivorkovské panství bylo do XVI. století v majetku stejnojmenného rodu Tvorkovských. Renesanční zámecká rezidence byla vystavěna na starąí středověké budově. S přestavbou se začalo kolem roku 1567 za majitele Kaspera Vyskoty z Vodnik, krajského soudce. Po jeho smrti roku 1574 přeąlo panství do majetku rodiny Beesů a roku 1585 je získal Hynek Petrovič Charvát z Wieczy, který přestavbu zámku ukončil. Mezi pozdějąími majiteli byli mimo jiné i Gaszynątí a Reisvitzové.
V roce 1872 byly architektem Heydenreichem z Kopic provedeny zásadní úpravy zámku v duchu novorenesance pro potřeby rodiny Saurmů z Jelče (Saurma-Jeltsch). Na zbytcích renesančních a starąích tak vyrostl novorenesanční objekt. Je umístěn v severovýchodní části vsi na říční terase řeky Psiny, obklopen zčásti vodním příkopem. Čelem je situován 
Zamek w Tworkowie
Widok z lotu ptaka od południa, fot. ZeroJeden, X 2012
k jihu. Je vystavěn z cihel s využitím kamene, původně opatřen omítkami. Z části je jednopatrový, z části dvoupatrový. Je postaven na půdorysu přibližně podkovovitého tvaru se dvěma křídly po stranách průčelí. Ta spolu vytvářejí otevřené arkádové nádvoří. Západní křídlo je o něco deląí. Ve východním i západním křídle jsou ve spodních partiích patrné zbytky zdí s gotickou vazbou cihel, v horních partiích se nachází zdivo renesanční. Při přestavbě v letech 1872-74 bylo roząířeno a zvýąeno severozápadní průčelí, ze strany nádvoří byla k západnímu křídlu přistavěna čtyřstranná věž na místě věže starąí, ze které se ve spodní partii dochoval kámen s letopočtem 1567. Nádvoří získalo patrové sloupové arkády a průčelní fasáda byla doplněna novorenesančními ątíty a ozdobami. Místnosti nemají pravidelné uspořádání a jsou převážně jednotraktové. V přízemí se místy dochovaly valené klenby, někde s lunetami. V jedné z místností západního křídla jsou stěny členěny pilastry se zbytky skromné ątukové výzdoby ze druhé poloviny XVII. století. Ve 
Zamek w Tworkowie
Foto: ZeroJeden, VII 2005
vnějąí zdi východního křídla se dochovala čtyři okna s kamennými rámy, obklopena zbytky sgrafitové výzdoby s rostlinnými motivy z druhé poloviny XVI. století. Východně od zámku jsou v prostorách nevelkého krajinářského parku dochované velké sklepy, vystavěné z kamene a zaklenuté valenou klenbou.
Zamek w Tworkowie - Plan zamku w Tworkowie według 'Katalogu Zabytków Sztuki'  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=241&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(241);return false;'>źródło</a>] Zamek w Tworkowie - Foto: ZeroJeden, V 2003 Zamek w Tworkowie - Foto: ZeroJeden, V 2003 Zamek w Tworkowie - Foto: ZeroJeden, X 2004 Zamek w Tworkowie - Foto: ZeroJeden, X 2004 Zamek w Tworkowie - Foto: ZeroJeden, VII 2005 Zamek w Tworkowie - Foto: ZeroJeden, III 2005 Zamek w Tworkowie - Foto: ZeroJeden, III 2005 Zamek w Tworkowie - Foto: ZeroJeden, III 2005 Zamek w Tworkowie - Foto: ZeroJeden, III 2005 Zamek w Tworkowie - Foto: ZeroJeden, III 2005 Zamek w Tworkowie - Foto: ZeroJeden, III 2005 Zamek w Tworkowie - Foto: ZeroJeden, III 2005 Zamek w Tworkowie - Foto: ZeroJeden, III 2005 Zamek w Tworkowie - Foto: ZeroJeden, III 2005 Zamek w Tworkowie - Foto: ZeroJeden, III 2005 Zamek w Tworkowie - Foto: ZeroJeden, III 2005 Zamek w Tworkowie - Foto: ZeroJeden, III 2005 Zamek w Tworkowie - Foto: ZeroJeden, III 2005 Zamek w Tworkowie - Foto: ZeroJeden, VII 2005 Zamek w Tworkowie - Foto: ZeroJeden, VII 2005 Zamek w Tworkowie - Foto: ZeroJeden, VII 2005 Zamek w Tworkowie - Foto: ZeroJeden, V 2003 Zamek w Tworkowie - Foto: ZeroJeden, VII 2005 Zamek w Tworkowie - Foto: ZeroJeden, VII 2005 Zamek w Tworkowie - Foto: ZeroJeden, VII 2005 Zamek w Tworkowie - Foto: ZeroJeden, VII 2005 Zamek w Tworkowie - Foto: ZeroJeden, IV 2009 Zamek w Tworkowie - Foto: ZeroJeden, IV 2009 Zamek w Tworkowie - Zamek w Tworkowie na pocztówce z 1905 roku Zamek w Tworkowie - Widok z lotu ptaka od południa, fot. ZeroJeden, X 2012 Zamek w Tworkowie - Foto: ZeroJeden, X 2004 Zamek w Tworkowie - Widok z lotu ptaka od południa, fot. ZeroJeden, X 2012 Zamek w Tworkowie - Widok z lotu ptaka od południowego-zachodu, fot. ZeroJeden, X 2012 Zamek w Tworkowie - Widok z lotu ptaka od zachodu, fot. ZeroJeden, X 2012 Zamek w Tworkowie - Widok z lotu ptaka od zachodu, fot. ZeroJeden, X 2012 Zamek w Tworkowie - Widok z lotu ptaka od północnego-zachodu, fot. ZeroJeden, X 2012 Zamek w Tworkowie - Widok z lotu ptaka od południowego-wschodu, fot. ZeroJeden, X 2012 Zamek w Tworkowie - Widok z lotu ptaka od południowego-wschodu, fot. ZeroJeden, X 2012 Zamek w Tworkowie - Widok z lotu ptaka od południa, fot. ZeroJeden, X 2012 Zamek w Tworkowie - Robert Weber, Schlesische Schlosser, 1909 Zamek w Tworkowie - Robert Weber, Schlesische Schlosser, 1909 Zamek w Tworkowie - Zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, VI 2019 Zamek w Tworkowie - Zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, VI 2019 Zamek w Tworkowie - Zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, VI 2019 Zamek w Tworkowie - Foto: ZeroJeden, V 2003 Zamek w Tworkowie - Zamek na pocztówce z 1925 roku Zamek w Tworkowie - Foto: ZeroJeden, V 2003

Ukáz na mapěSerwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.