Hrady a zámky Polska
Update
Uľivatel:

Heslo:

neodhla±ovat

Zaloľení účtu
blank
blankUraz - Wersja polskaUraz - English version

Hrad ve městě Uraz

 (Uraz • Auras) 

Legendy
Zmínky
blankCestování (Musíte se přihlásit)blanktlo


Překlad:

kLokalizacja zamku na mapie Polskiastelánský hrad stál v Uraze jiľ ve 13.století.Brzy po roce 1391, kdy byl majetkem Andrease Radaka, byl v jeho prostorách vystavěn cihlový zámek na půdorysu rovnostranného trojúhelníka s lehce zalomenými boky. Původně měla budova dvě patra, v kaľdém byla jedna místnost se ľebrovou klenbou, svedenou na centrální sloup. Objekt chránil příkop, jehoľ vět±í fragmenty se dochovaly dosud.V roce 1344 sídlil na zámku purkrabí Hancko von Auras a v letech 1428 ? 1443 patřil rodu Czirnů. V roce 1466 se zámek stal na základě rozhodnutí českého krále majetkem rytíře Kry±tofa (Christopha) von Skopp.Zřejmě za jeho vlastnictví byl zámek roz±ířen, jeho hlavní budova získala dvě nová patra. Pravděpodobně při těchto úpravách vyrostl jihovýchodně od hlavní budovy nový objekt a mezi ním a stávajícím vznikl uzavřený dvůr. V polovině 16.stol. a k roku 1630 byly přestavby a úpravy dokončeny. Při jedné z nich byl do gotické části zámku ze severní strany vestavěn doplňující trakt se dvěma nároľními věľemi.V±echny úpravy získaly barokní podobu. V roce 1810 byla rozebrána jihovýchodní část zámku ,pocházející 
Zamek w Urazie
Fryderyk Bernard Wernher, Topografia ¦l±ska 1744-1768
z 15.stol. a také obvodní zdi..V průběhu 19.stol. byl celý objekt od základu přestavěn v novogotickém slohu.Tyto úpravy zcela setřely v±echny star±í stavební elementy zámku. Během těchto přestaveb byla také snesena jedna z nároľních věľí. V meziválečném období byl zámek jiľ zanedbán a na konci druhé sv. války vyhořel. Zbytky zdí byly zakonzervovány jako trvalá zřícenina.
Zamek w Urazie - Plan zamku według Tadeusza Kozaczewskiego 'Zamek ¶redniowieczny w Urazie' Zamek w Urazie - Kurt Bimler, Die Schlesischen Massiven Wehrbauten, 1942  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=1078&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(1078);return false;'>Ľródło</a>] Zamek w Urazie - Kurt Bimler, Die Schlesischen Massiven Wehrbauten, 1942  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=1078&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(1078);return false;'>Ľródło</a>] Zamek w Urazie - Kurt Bimler, Die Schlesischen Massiven Wehrbauten, 1942  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=1078&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(1078);return false;'>Ľródło</a>] Zamek w Urazie - Litografia z połowy XIX wieku z teki Alberta Dunckera Zamek w Urazie - Fryderyk Bernard Wernher, Topografia ¦l±ska 1744-1768 Zamek w Urazie - Fryderyk Bernard Wernher, Topografia ¦l±ska 1744-1768 Zamek w Urazie - Fryderyk Bernard Wernher, Topografia ¦l±ska 1744-1768 Zamek w Urazie - Fryderyk Bernard Wernher, Topografia ¦l±ska 1744-1768 Zamek w Urazie - Foto: ZeroJeden, VIII 2002 Zamek w Urazie - Foto: ZeroJeden, VIII 2002 Zamek w Urazie - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek w Urazie - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek w Urazie - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek w Urazie - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek w Urazie - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek w Urazie - Widok z lotu ptaka od północnego-zachodu, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek w Urazie - Widok z lotu ptaka od północnego-zachodu, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek w Urazie - Widok z lotu ptaka od północy, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek w Urazie - Widok z lotu ptaka od północy, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek w Urazie - Foto: ZeroJeden, VIII 2002 Zamek w Urazie - Widok z lotu ptaka od północnego-wschodu, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek w Urazie - Zamek w Urazie na widokówce z pocz±tków XX wieku Zamek w Urazie - Foto: ZeroJeden, VIII 2002 Zamek w Urazie - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek w Urazie - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek w Urazie - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek w Urazie - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek w Urazie - Foto: ZeroJeden, VIII 2002 Zamek w Urazie - Foto: ZeroJeden, VIII 2002

Ukáz na mapěSerwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.