Hrady a zámky Polska
Update
Uživatel:

Heslo:

neodhlašovat

Založení účtu
blank
blankWenecja - Wersja polska

Hrad ve městě Wenecja

  

Legendy
Zmínky
blankCestování (Musíte se přihlásit)blanktlo


Překlad:

pLokalizacja zamku na mapie Polskiřed rokem 1383 vystavěl Mikuláš (Mikolaj) Nalecz z Chomiaźy mezi jezery Biskupiňským a Weneckým zámek na půdorysu čtverce o hraně 33, 5m s věží v severovýchodním nároží a s obytnou budovou podél západní zdi. Vjezd na jižní straně hradeb chránil předsunutý zesílený obranný systém.
Mikuláš Nalecz, zvaný ?Venecký ďábel?, využíval bezpečí své tvrze a hrozivým způsobem zneužíval svou moc a převahu nad okolním obyvatelstvem.
Zámek byl poničen v roce 1395 během obležení Grzymalitů. Po Mikulášově smrti v roce 1400 přešel do vlastnictví jeho zetě z rodu Pomianů z Warzymova.. Mezi lety 1411 a 1420 zámek vyhořel a a poté jej Mikuláš 
Zamek w Wenecji
Foto: ZeroJeden, X 2002
Pomian s celým majetkem prodal hnězdněnskému arcibiskupovi Mikuláši Trabie. (Troubovi) Před rokem 1436 Mikuláš Traba, nebo jeho nástupci zvětšili půdorys objektu vybudováním druhého pásu hradeb, předsunutého před první asi o pět metrů. Na nárožích druhé hradby byly postaveny menší bastiony, sloužící k obraně střelnými zbraněmi. ( ogień artylerijski) Během těchto přestaveb byla obytná budova rozšířena o novou kapli. Je možné, že zámek byl také upraven jako vězení pro kněží, kteří se dostali do konfliktu s církví.
Na konci 15. století vydal arcibiskup Jakub ze Sienny doporučení zbořit Venecký zámek. Materiál z bouraného zámku posloužil v letech 1479 ? 1480 jako stavivo pro novou arcibiskupskou rezidenci v Žnině.
Během staletí se nic neměnilo k lepšímu, běh času srovnával mizející zbytky zdí. Mezi ruinami 
Zamek w Wenecji
Foto: ZeroJeden, VII 2009
stála ještě hranolová věž ze severovýchodního nároží, zachovalá do výšky několika metrů.
Teprve od roku 1968 začal zkoumat zbytky tvrze, přikryté zemí, Czeslav Sikorski. Výzkum byl spojen s pracemi, odhalujícími a konzervujícími zbytky zdí jako trvalou zříceninu.
Ukáz na mapěZamek w Wenecji - Plan zamku według Czesława Sikorskiego 'Zamek w pałuckiej Wenecji' Zamek w Wenecji - Zamek wenecki według ryciny z 1843 roku, Edward Raczyński, Wspomnienia Wielkopolski Zamek w Wenecji - Rekonstrukcja według Jana Salma, 'Leksykon zamków w Polsce'  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=262&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(262);return false;'>źródło</a>] Zamek w Wenecji - Ruiny zamku na litografii Napoleona Ordy, 'Album Widoków', Seria 5, 1880 Zamek w Wenecji - Foto: ZeroJeden, X 2002 Zamek w Wenecji - Foto: JAPCOK, X 2002 Zamek w Wenecji - Foto: ZeroJeden, X 2002 Zamek w Wenecji - Foto: ZeroJeden, VII 2009 Zamek w Wenecji - Foto: ZeroJeden, X 2002 Zamek w Wenecji - Foto: ZeroJeden, X 2002 Zamek w Wenecji - Foto: JAPCOK, X 2002 Zamek w Wenecji - Foto: JAPCOK, X 2002 Zamek w Wenecji - Foto: JAPCOK, X 2002 Zamek w Wenecji - Foto: ZeroJeden, X 2002
Serwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.