Hrady a zámky Polska
Update
Uľivatel:

Heslo:

neodhla±ovat

Zaloľení účtu
blank
blankWojnowice - Wersja polska

Hrad ve městě Wojnowice

 (Wojnowice • Wohnwitz) 

Legendy
Zmínky
blankCestování (Musíte se přihlásit)blanktlo


Překlad:

VLokalizacja zamku na mapie Polskiojnovice jsou připomínány v písemných pramenech od 13. století. V 15. stol. zde stávala obranná tvrz mě±»anských rodin z Vroclavi. Počátkem 16. stol. se tato tvrz stala vlastnictvím rodu Schebitzů a brzy poté v roce 1513 dal Mikulá± Schebitz postavit severní zámecké křídlo. Po roce 1530 zde jiľ stála čtyřkřídlá zámecká budova. Je postavena z pálených cihel na půdorysu téměř pravidelného čtverce o stranách 22 x 24 m. Vjezd byl situován do severního křídla a celý komplex byl obklopen příkopem, vyhloubeným těsně při obvodových zdech. Přes příkop vedl padací most. Na nádvoří stávala studna. V roce 1537 pře±lo vojnovické panství do rukou rodu Bonerů. Ti je vlastnili aľ do roku 1576. V roce 1560 dal Jakub Boner upravit zámek při přestavbě do renesanční podoby. Okna získala pískovcové rámy ? ±ambrány 
Zamek w Wojnowicach
Foto: ZeroJeden, X 2005
a vjezd byl vyzdoben novým portálem. Střechy byly ozdobeny schodkovými ±títy a na nádvoří byly postaveny arkády. U brány stojí ±tíhlá čtvercová věľ. V této podobě setrval zámek aľ do současnosti. Úpravy, prováděné v 18. a 19. stol. jiľ jeho vzhled nezměnily, jen padací most byl nahrazen zděným mostem s oblouky. Za druhé světové války byl zámek po±kozen. Po válce se stal sídlem Společnosti historiků umění, která jej v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století restaurovala.
Zamek w Wojnowicach - Plan zamku według J. Pilcha, zaczerpnięte z: Mirosław Przyłęcki 'Budowle i zespoły obronne na ¦l±sku' Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Warszawa 1998 Zamek w Wojnowicach - Plan zamku według Mariana Kutznera 'PóĽnogotycka rezydencja patrycjuszowska w Wojnowicach' Zamek w Wojnowicach - Staloryt Hubera według rysunku R.Dreschera, około 1885 Zamek w Wojnowicach - Foto: JAPCOK, IV 2002 Zamek w Wojnowicach - Zamek na zdjęciu z okresu międzywojennego Zamek w Wojnowicach - Foto: ZeroJeden, X 2005 Zamek w Wojnowicach - Foto: ZeroJeden, X 2005 Zamek w Wojnowicach - Foto: ZeroJeden, X 2005 Zamek w Wojnowicach - Foto: ZeroJeden, X 2005 Zamek w Wojnowicach - Foto: ZeroJeden, X 2005 Zamek w Wojnowicach - Foto: ZeroJeden, X 2005 Zamek w Wojnowicach - Foto: ZeroJeden, X 2005 Zamek w Wojnowicach - Foto: ZeroJeden, X 2005 Zamek w Wojnowicach - Foto: ZeroJeden, X 2005 Zamek w Wojnowicach - Zamek na zdjęciu z okresu międzywojennego Zamek w Wojnowicach - Foto: ZeroJeden, X 2005 Zamek w Wojnowicach - Foto: ZeroJeden, X 2005 Zamek w Wojnowicach - Foto: ZeroJeden, X 2005 Zamek w Wojnowicach - Foto: ZeroJeden, X 2005 Zamek w Wojnowicach - Robert Weber, Schlesische Schlosser, 1909 Zamek w Wojnowicach - Zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, X 2019 Zamek w Wojnowicach - Foto: ZeroJeden, IX 2003 Zamek w Wojnowicach - Wej¶cie do zamku na zdjęciu z okresu międzywojennego Zamek w Wojnowicach - Foto: ZeroJeden, IV 2002 Zamek w Wojnowicach - Foto: ZeroJeden, X 2005 Zamek w Wojnowicach - Foto: ZeroJeden, IV 2002 Zamek w Wojnowicach - Foto: JAPCOK, IV 2002 Zamek w Wojnowicach - Mury zamkowe na zdjęciu z okresu międzywojennego

Ukáz na mapěSerwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.