Hrady a zámky Polska
Update
U¾ivatel:

Heslo:

neodhla±ovat

Zalo¾ení úètu
blank
blankWroc³aw-Z.Cesarski - Wersja polska

Hrad ve mìstì Wroc³aw-Z.Cesarski

  

Legendy
Zmínky
blankCestování (Musíte se pøihlásit)blanktlo

Název podobné Wroc³aw-Z.Cesarski:    Wroc³aw-Arsena³ ·

Není pøelo¾eno.
Zamek cesarski we Wroc³awiu - Plan zabudowañ na terenie zamku lewobrze¿nego w 1906-1908 roku Zamek cesarski we Wroc³awiu - Rekonstrukcja planu zamku lewobrze¿nego we Wroc³awiu wed³ug Kurta Bimlera  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=290&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(290);return false;'>¼ród³o</a>] Zamek cesarski we Wroc³awiu - Zamek we Wroc³awiu na prze³omie XVI i XVII wieku, fragment miedziorytu z dzie³a Georga Brauna i Franza Hogenberga 'Civitates orbis terrarum' Zamek cesarski we Wroc³awiu - Widok zamku lewobrze¿nego we Wroc³awiu wed³ug rysunku G.Hayera z 1588 roku  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=290&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(290);return false;'>¼ród³o</a>] Zamek cesarski we Wroc³awiu - Fryderyk Bernard Wernher, Topografia ¦l±ska 1744-1768 Zamek cesarski we Wroc³awiu - Plan miasta na prze³omie XVI i XVII wieku, miedzioryt z dzie³a Georga Brauna i Franza Hogenberga 'Civitates orbis terrarum' Zamek cesarski we Wroc³awiu - Zamek Cesarski we Wroc³awiu na litografii z 1834 roku, Friedrich Gottlob Endler Zamek cesarski we Wroc³awiu - Foto: ZeroJeden, IX 2003 Zamek cesarski we Wroc³awiu - Foto: ZeroJeden, III 2005 Zamek cesarski we Wroc³awiu - Foto: ZeroJeden, III 2005 Zamek cesarski we Wroc³awiu - Foto: ZeroJeden, III 2005 Zamek cesarski we Wroc³awiu - Foto: ZeroJeden, III 2005

Ukáz na mapìSerwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.