Hrady a zßmky Polska
Update
Użivatel:

Heslo:

neodhla▒ovat

ZalożenÝ ˙Ŕtu
blank
blank»migrˇd - Wersja polska

Hrad ve mýstý »migrˇd

 (»migrˇd • Trachenberg) 

Legendy
ZmÝnky
blankCestovßnÝ (MusÝte se p°ihlßsit)blanktlo

Nßzev podobnÚ »migrˇd • Trachenberg:    »migrˇd Stary ·


rLokalizacja zamku na mapie Polskiuiny knÝżecÝho zßmku postavenÚho ve XIV. stoletÝ. ZniŔenř byl pravdýpodobný v XVII. stoletÝ. Byl p°estaven ve formý baroknÝ rezidence v XVIII. stoletÝ. Byl zniŔen v dobý II. svýtovÚ vßlky.
Zamek w »migrodzie - Plan wie┐y wed│ug G. Grundmanna, zaczerpniŕte z: Miros│aw Przy│ŕcki 'Budowle i zespo│y obronne na Žl▒sku' Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Warszawa 1998 Zamek w »migrodzie - Przekrˇj wie┐y wed│ug G. Grundmanna, zaczerpniŕte z: Miros│aw Przy│ŕcki 'Budowle i zespo│y obronne na Žl▒sku' Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Warszawa 1998 Zamek w »migrodzie - Kurt Bimler, Die Schlesischen Massiven Wehrbauten, 1942  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=1078&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(1078);return false;'>╝rˇd│o</a>] Zamek w »migrodzie - Kurt Bimler, Die Schlesischen Massiven Wehrbauten, 1942  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=1078&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(1078);return false;'>╝rˇd│o</a>] Zamek w »migrodzie - Miedzioryt Friedricha Gottloba Endlera wed│ug rysunku Goedschego, 1803 Zamek w »migrodzie - Fryderyk Bernard Wernher, Topografia Žl▒ska 1744-1768 Zamek w »migrodzie - Fryderyk Bernard Wernher, Topografia Žl▒ska 1744-1768 Zamek w »migrodzie - Fryderyk Bernard Wernher, Topografia Žl▒ska 1744-1768 Zamek w »migrodzie - Litografia Ferdinanda Pazelta z po│owy XIX wieku z teki Alberta Dunckera Zamek w »migrodzie - Litografia z dzie│a 'Schlessien' Franza Schrollera z 1885 roku Zamek w »migrodzie - Foto: ZeroJeden, VIII 2002 Zamek w »migrodzie - Zamek na widokˇwce z 1920 roku Zamek w »migrodzie - Robert Weber, Schlesische Schlosser, 1909 Zamek w »migrodzie - Robert Weber, Schlesische Schlosser, 1909 Zamek w »migrodzie - Robert Weber, Schlesische Schlosser, 1909 Zamek w »migrodzie - Foto: ZeroJeden, VIII 2002 Zamek w »migrodzie - Foto: ZeroJeden, VIII 2002 Zamek w »migrodzie - Foto: ZeroJeden, VIII 2002 Zamek w »migrodzie - Zdjŕcie lotnicze, fot. ZeroJeden, X 2019 Zamek w »migrodzie - Zdjŕcie lotnicze, fot. ZeroJeden, X 2019 Zamek w »migrodzie - Zdjŕcie lotnicze, fot. ZeroJeden, X 2019 Zamek w »migrodzie - Zamek na widokˇwce z 1903 roku

Ukßz na mapýSerwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.