Hrady a zámky Polska
Update
Uľivatel:

Heslo:

neodhla±ovat

Zaloľení účtu
blank
blankBodzentyn - Wersja polskaBodzentyn - Deutsch

Hrad ve městě Bodzentyn

  

Legendy
blankCestování (Musíte se přihlásit)blanktlo
Zamek w Bodzentynie - Zamek w Bodzentynie na zdjęciu sprzed 1939 roku Zamek w Bodzentynie - Foto: ZeroJeden, IV 2005 Zamek w Bodzentynie - Foto: ZeroJeden, IV 2005 Zamek w Bodzentynie - Foto: ZeroJeden, IV 2005 Zamek w Bodzentynie - Foto: ZeroJeden, IV 2005 Zamek w Bodzentynie - Foto: ZeroJeden, IV 2005 Zamek w Bodzentynie - Foto: ZeroJeden, IV 2005 Zamek w Bodzentynie - Foto: ZeroJeden, IV 2005 Zamek w Bodzentynie - Foto: ZeroJeden, IX 2005 Zamek w Bodzentynie - Foto: ZeroJeden, VII 2001 Zamek w Bodzentynie - Foto: ZeroJeden, IV 2005 Zamek w Bodzentynie - Ruiny na widokówce z 1911 roku Zamek w Bodzentynie - Foto: ZeroJeden, VII 2001 Zamek w Bodzentynie - Foto: ZeroJeden, IX 2005 Zamek w Bodzentynie - Foto: ZeroJeden, IX 2005 Zamek w Bodzentynie - Foto: ZeroJeden, VII 2001 Zamek w Bodzentynie - Foto: ZeroJeden, IX 2005 Zamek w Bodzentynie - Foto: ZeroJeden, IX 2005 Zamek w Bodzentynie - Foto: ZeroJeden, IX 2005 Zamek w Bodzentynie - Foto: ZeroJeden, IX 2005 Zamek w Bodzentynie - Ruiny zamku na fotografii lotniczej Morawca z 1927 roku Zamek w Bodzentynie - Ruiny zamku na fotografii lotniczej z okresu międzywojennego Zamek w Bodzentynie - Foto: ZeroJeden, IV 2005 Zamek w Bodzentynie - Ruiny zamku na zdjęciu Stefana Zaborowskiego sprzed 1915 roku Zamek w Bodzentynie - Ruiny w Bodzentynie na zdjęciu Zdzisława Marcinkowskiego z 1932 roku Zamek w Bodzentynie - Zamek w Bodzentynie na zdjęciu z 1933 roku Zamek w Bodzentynie - Zamek w Bodzentynie na zdjęciu Berndta z lat 1918-33 Zamek w Bodzentynie - Widok z lotu ptaka, fot. ZeroJeden, V 2020 Zamek w Bodzentynie - Widok z lotu ptaka, fot. ZeroJeden, V 2020 Zamek w Bodzentynie - Ruiny na widokówce z 1910 roku Zamek w Bodzentynie - Foto: ZeroJeden, IX 2005 Zamek w Bodzentynie - Foto: ZeroJeden, IX 2005 Zamek w Bodzentynie - Foto: ZeroJeden, IV 2005 Zamek w Bodzentynie - Zamek w Bodzentynie na zdjęciu sprzed 1939 roku Zamek w Bodzentynie - Ruiny zamku na fotografii z 1897 roku Zamek w Bodzentynie - Plan zamku ¶redniowiecznego według Marii Brykowskiej 'Zamek/pałac biskupów krakowskich w Bodzentynie...'  <!--[<a href='54' title='Zamek w Bodzentynie - 54' alt='Zamek w Bodzentynie - 54' target=_blank>Ľródło</a>]--> Zamek w Bodzentynie - Plan zamku według Marii Brykowskiej  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=298&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(298);return false;'>Ľródło</a>] Zamek w Bodzentynie - Plan miasta z pocz±tku XIX wieku, zbiory AP w Radomiu  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=298&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(298);return false;'>Ľródło</a>] Zamek w Bodzentynie - Rekonstrukcja założenia z 1 połowy XVII wieku według Marii Brykowskiej  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=298&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(298);return false;'>Ľródło</a>] Zamek w Bodzentynie - Plan sytuacyjny zamku z 1824 roku, ze zbiorów AP w Radomiu  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=298&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(298);return false;'>Ľródło</a>] Zamek w Bodzentynie - Ruiny zamku w Bodzentynie, akwarela Teodora Chrz±ńskiego, 'Kazimierza Stronczyńskiego opisy i widoki zabytków w Królestwie Polskim (1844-1855)' Zamek w Bodzentynie - Ruiny zamku w Bodzentynie, akwarela Teodora Chrz±ńskiego, 'Kazimierza Stronczyńskiego opisy i widoki zabytków w Królestwie Polskim (1844-1855)' Zamek w Bodzentynie - Widok od południowego-zachodu według akwareli A.Schouppe z 1861 roku  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=298&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(298);return false;'>Ľródło</a>] Zamek w Bodzentynie - Litografia J.Ceglińskiego z około 1857 roku Zamek w Bodzentynie - Drzeworyt według rysunku J.Krajewskiego, Tygodnik Illustrowany 1882 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek w Bodzentynie - Drzeworyt, Tygodnik Illustrowany 1889 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN
Serwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.