Hrady a zámky Polska
Update
Uľivatel:

Heslo:

neodhla±ovat

Zaloľení účtu
blank
blankCzęstochowa - Wersja polska

Hrad ve městě Częstochowa

  

Legendy
Zmínky
blankCestování (Musíte se přihlásit)blanktlo

Název podobné Częstochowa:    Częstochowa - Stare Błeszno ·


Překlad:

sLokalizacja zamku na mapie Polskiice to není (a nikdy ani nebyl) zámek, ale obranné funkce jaké plnil a také jeho význam pro dějiny polského narodu rozhodli, ľe jsem uznal za oprávněné umístit jej v tomto seznamu. Klá±ter na Jasnej Górze byl postaven Opolským kníľetem Władysłavem na přelomu XIV. a XV. století. Jako základ nově budované tvrzi slouľil gotický kostel. V první polovině XVII. století byla celá stavba obehnána bastionovým opevněním na čtyřbokém půdorysu. Z historie objektu je nejdůleľitěj±í obrana před před dotírajícími ±védskými vojsky v roce 1655. 250-ti členná obrana přivedena kníľetem A. Kordeckým účinně odráľela útoky desetkrát silněj±ích nepřátelských vojsk aľ je donutila ustoupit.
V druhé polovině XVII. století byl kostel přestavěn na bazyliku. Její věľe dosáhly během této přestavby vý±ky 105 metrů. Tehdy bylo také zesíleno opevnění. V letech 1700-1772 byl klá±ter obsazený barskou konfederací a určil jejich hlavní opěrný bod.
Aľ do dne±ka se zachoval v nezměněném stavu. Také se zachovaly velmi bohaté sbírky knih, zbrojnice a také pokladnice. Pochopitelně není moľno zapomenout na nádherný obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, trpícího kvůli četným poutím.
Klasztor na Jasnej Górze w Częstochowie - Foto: ZeroJeden, VII 2004 Klasztor na Jasnej Górze w Częstochowie - Zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, IX 2019 Klasztor na Jasnej Górze w Częstochowie - Klasztor w Częstochowie na fotografii z lat 30. XX wieku Klasztor na Jasnej Górze w Częstochowie - Foto: ZeroJeden, III 2005 Klasztor na Jasnej Górze w Częstochowie - Foto: ZeroJeden, III 2005 Klasztor na Jasnej Górze w Częstochowie - Foto: ZeroJeden, III 2005 Klasztor na Jasnej Górze w Częstochowie - Foto: ZeroJeden, III 2005 Klasztor na Jasnej Górze w Częstochowie - Foto: ZeroJeden, VI 2008 Klasztor na Jasnej Górze w Częstochowie - Foto: ZeroJeden, VI 2008 Klasztor na Jasnej Górze w Częstochowie - Rysunek Jana Gumowskiego z 1936 roku Klasztor na Jasnej Górze w Częstochowie - Główna brama forteczna fundacji Jerzego Lubomirskiego wzniesiona  r. 1723, litografia barwna Jan Gumowski, 1925 Klasztor na Jasnej Górze w Częstochowie - Druga brama forteczna z medaljonem króla Stanisława Augusta, litografia barwna Jan Gumowski, 1925 Klasztor na Jasnej Górze w Częstochowie - Klasztor na litografii Napoleona Ordy, 'Album Widoków', Seria 7, 1881 Klasztor na Jasnej Górze w Częstochowie - Klasztor na Jasnej Górze w Częstochowie na rysunku Jana Olszewskiego z 1904 roku Klasztor na Jasnej Górze w Częstochowie - Klasztor w Częstochowie na litografii Maksymiliana Fajansa według rysunku Alojzego Misierowicza z 1858 roku Klasztor na Jasnej Górze w Częstochowie - Drzeworyt według rysunku B.Podbielskiego, Tygodnik Illustrowany 1861 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Klasztor na Jasnej Górze w Częstochowie - Drzeworyt według rysunku Szernera, Tygodnik Illustrowany 1862 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Klasztor na Jasnej Górze w Częstochowie - Drzeworyt według litografii Maksymiliana Cerchy, Kłosy 1865 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Klasztor na Jasnej Górze w Częstochowie - Widok zamku około 1800 roku na rysunku Zygmunta Vogla Klasztor na Jasnej Górze w Częstochowie - Drzeworyt, Przyjaciel Ludu 18, 1839 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Klasztor na Jasnej Górze w Częstochowie - Drzeworyt, Przyjaciel Ludu 37, 1840 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Klasztor na Jasnej Górze w Częstochowie - Ogólny widok Jasnej Góry, litografia barwna Jan Gumowski, 1925 Klasztor na Jasnej Górze w Częstochowie - Widok na ko¶ciół i klasztor ponad murami fortecznymi, litografia barwna Jan Gumowski, 1925
Serwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.