Hrady a zámky Polska
Update
Uľivatel:

Heslo:

neodhla±ovat

Zaloľení účtu
blank
blankKomorowice - Wersja polskaKomorowice - English version

Hrad ve městě Komorowice

 (Komorowice • Wasserjentsch • Schönwasser) 

Legendy
Zmínky
blankCestování (Musíte se přihlásit)blanktlo

Název podobné Komorowice • Schönwasser • Wasserjentsch:    Schöneck · Schönsee ·


Překlad:

rLokalizacja zamku na mapie Polskienesanční zámek zde byl postaven v roce 1529. Na přelomu XVII. a XVIII. století byl od základu přestavěn a v 2 polovině XIX. století opraven. Poslední oprava proběhla v roce 1971. Zámek byl postaven na půdorysu ve tvaru podkovy, v±echny tři křídla okolo dvora mají uspořádání dvoutraktové a jsou dvoupodlaľní, pokryté čtyřspádovou střechou. V ose centrálního křídla se nalézá ryzalit ve formě nízké věľe s pavilónem. Na patrech jsou zachované renesanční rámování oken a válené klenby.
Zamek w Komorowicach - Foto: ZeroJeden, X 2005 Zamek w Komorowicach - fot. ZeroJeden, VI 2012 Zamek w Komorowicach - Zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, X 2019 Zamek w Komorowicach - Zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, X 2019 Zamek w Komorowicach - Zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, X 2019 Zamek w Komorowicach - Plan parteru z zaznaczeniem murów sprzed połowy XVI wieku według Małgorzaty Chorowskiej  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=435&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(435);return false;'>Ľródło</a>] Zamek w Komorowicach - Fryderyk Bernard Wernher, Topografia ¦l±ska 1744-1768 Zamek w Komorowicach - Fryderyk Bernard Wernher, Topografia ¦l±ska 1744-1768

Ukáz na mapěSerwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.