Hrady a zámky Polska
Update
Uživatel:

Heslo:

neodhlaąovat

Založení účtu
blank
blankKowalewo Pomorskie - Wersja polskaKowalewo Pomorskie - Deutsch

Hrad ve městě Kowalewo Pomorskie

 (Kowalewo Pomorskie • Schönsee) 

Legendy
Zmínky
blankCestování (Musíte se přihlásit)blanktlo

Název podobné Kowalewo Pomorskie • Schönsee:    Kowal · Schöneck · Schönberg · Schönwasser ·


Překlad:

pLokalizacja zamku na mapie Polskirvní strážnice byla křížáckým řádem na místě hradu vystavěna ke konci 1. poloviny 13. století. Pravděpodobně byla dřevěná, vůbec nezděná. V letech 1272 ? 1275 byla vytvořena nové komturství (správní oblast) se sídlem v Kowalewě, krátce na to byl postaven zděný hrad. V roce 1288 byl komturem jmenován Arnold Kropf a kolem roku 1290 byla stavba dokončena.
Jádro hradu tvořil čtyřkřídlý objekt, svým půdorysem velmi blízký čtverci. Uvnitř bylo nevelké nádvoří s ochozy, přijíždělo se do něj z jihozápadu. Celý objekt byl obehnán vnitřními hradbami, mezi vnitřní a vnějąí linií hradeb byl velký prostor, zejména na západní straně. K hradnímu kompexu patřila dvě předhradí, obehnaná vlastními hradbami, na jihozápadní straně od jádra hradu. Vąechny tři části byly od sebe odděleny příkopy, od města je dělily daląí hradby a vodní příkop.
Během válek Vladistava Lokýtka s křižáckým řádem byl hrad v Kowalewě královskými vojsky v roce 1330 obléhán a poąkozen, avąak nebyly užity žádné silnějąí zbraně, takže nebyl dobyt. Před rokem 1410 byl kowalewským komturem Viltz, který padl v bitvě u Grunwaldu. Vyzbrojení tvrze bylo v té době dost silné, ale obrana nebyla početná, proto po porážce 
Zamek w Kowalewie Pomorskim
Foto: ZeroJeden, VI 2008
křižáků byl hrad dobyt pouze dvěma polskými rytíři, Mikołajem Pilewským a Janem z Pułkowa. Hrad se dostal do polských rukou, král ho udělil společně s blízkými zeměmi korunnímu kancléři, biskupu Mikołaji Trąbě.
Avąak již koncem roku 1410 křižácký řád, který stáhl posily z Inflant, Kowalewo dobyl zpět. Po prvním toruňském míru udrželi Kowalewo na svém území. Během druhé války Polska s řádem roku 1422, kdy Vladislav Jagellonský hrad osm dní obléhal, se tvrz pod vedením toruňského komtura Martina von Kemnete velmi dobře bránila, a nebyla dobyta.
V době třináctileté války roku 1454 byl hrad velmi snadno dobyt pruskými vojsky. Kazimír Jagellonský nařídil hrad Kowalewo, podobně jak řadu jiných, zbourat, avąak jeho nařízení nebylo uskutečněno. V roce 1457 bylo na hradě vytvořeno staroství, prvním starostou se za vojenské zásluhy stal Oldřich Czerwonka.
Hrad chátral, proto měl být roku 1618 okresní soud přestěhován do Radzyna Chełminského. Během polsko ? ąvédských válek hrad značně utrpěl. Po válce byly provedeny jen malé opravy. Teprve v roce 1685 bylo rozhodnuto 
Zamek w Kowalewie Pomorskim
Foto: ZeroJeden, VI 2008
o opravě, která nebyla dokončena. Do roku 1772 hrad sloužil starostům, ale protože byl již velmi zničený, byl opuąten. V roce 1820 celý objekt, ač hodně poničený, jeątě stále existoval, což také dokládá inventarizace T.J. Gieseho.
Několik let poté byl hrad postupně rozebírán, materiál byl použit na výstavbu silnice. V polovině 19. století byly na místé podhradí postaveny nové budovy a již koncem století byly dorozebrány zbytky hradních objektů, zůstaly jen hradby podhradí a jeden opěrný sloup mostku vedoucího k latrýně. Avąak během daląích let i on zanikl.
Dnes je celé podhradí zastavěno a na místě hradního jádra, pravděpodobně tam, kde dříve stála hradní věž, byla postavena vodojem.
Zamek w Kowalewie Pomorskim - Foto: ZeroJeden, VIII 2000 Zamek w Kowalewie Pomorskim - Zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, VII 2020 Zamek w Kowalewie Pomorskim - Foto: ZeroJeden, VI 2008 Zamek w Kowalewie Pomorskim - Widokówka z okresu międzywojennego Zamek w Kowalewie Pomorskim - Foto: ZeroJeden, VI 2008 Zamek w Kowalewie Pomorskim - Foto: ZeroJeden, VI 2008 Zamek w Kowalewie Pomorskim - Foto: ZeroJeden, VI 2008 Zamek w Kowalewie Pomorskim - Foto: ZeroJeden, VI 2008 Zamek w Kowalewie Pomorskim - Plan sytuacyjny zamku i fragmentu miasta według Conrada Steinbrechta  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=173&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(173);return false;'>źródło</a>] Zamek w Kowalewie Pomorskim - Plan sytuacyjny zamku w Kowalewie Pomorskim, 'Die Bau- und Kunstdenkmäler des Kreises Thorn', 1889 Zamek w Kowalewie Pomorskim - Pozostałość zamku w Kowalewie, 'Die Bau- und Kunstdenkmäler des Kreises Thorn', 1889

Ukáz na mapěSerwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.