Hrady a zámky Polska
Update
U¾ivatel:

Heslo:

neodhla¹ovat

Zalo¾ení úètu
blank
blankKsi±¿ Wielki - Wersja polska

Hrad ve mìstì Ksi±¿ Wielki

 (Ksi±¿ Wielki • Mirów) 

Legendy
Zmínky
blankCestování (Musíte se pøihlásit)blanktlo

Název podobné Ksi±¿ Wielki • Mirów:    Mirów (100%) Ksi±¿ (90%)

Není pøelo¾eno.

Ukáz na mapìZamek na Mirowie w Ksi±¿u Wielkim - Foto: ZeroJeden, VI 2000 Zamek na Mirowie w Ksi±¿u Wielkim - Foto: ZeroJeden, III 2003 Zamek na Mirowie w Ksi±¿u Wielkim - Foto: ZeroJeden, VI 2000 Zamek na Mirowie w Ksi±¿u Wielkim - Plan wed³ug Mariana Korneckiego 'Zamki i dwory obronne ziemi krakowskiej'  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=60&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(60);return false;'>¼ród³o</a>] Zamek na Mirowie w Ksi±¿u Wielkim - Zamek na litografii Napoleona Ordy, 'Album Widoków', Seria 7, 1881
Serwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.