Hrady a zámky Polska
Update
Uživatel:

Heslo:

neodhlaąovat

Založení účtu
blank
blankOlsztynek - Wersja polska

Hrad ve městě Olsztynek

 (Olsztynek • Hohenstein) 

Legendy
Zmínky
blankCestování (Musíte se přihlásit)blanktlo

Název podobné Olsztynek • Hohenstein:    Olsztyn · Olsztyn · Hohlstein ·


Překlad:

kLokalizacja zamku na mapie Polskidyž vznikla v Ostroží (Ostródzie) samostatná komturie, vyvstala potřeba vybudovat pro potřeby křižáckého řádu nové strážní stanoviątě, vysunuté směrem na Mazowsze a Kujawy. Kolem roku 1350 zahájil komtur Winrych von Hohenstein výstavbu nového strážního stanoviątě - zámku v Olątýnku. Stavba trvala až do roku 1370. Menąí dřevěná pevnost zde stávala již dříve, ale potřebám řádu nevyhovovala. Zámek byl postaven na pravoúhlé základně. Tři cihlová obytná křídla na kamenné podezdívce svírala nádvoří, od jihu uzavřené zdí. Nejokázalejąí bylo křídlo severní a bydleli v něm řádoví úředníci. Podél zbývajících dvou křídel byly v nádvoří vybudovány arkády. Směrem jižním stálo nevelké podzámčí. Celý zámek byl chráněn druhou doplňující hradební zdí s nárožními věžemi a příkopem. V roce 1359 bylo jižně od předzámčí 
Zamek w Olsztynku
K dispozici v 3D
Widok z lotu ptaka od północy, fot. ZeroJeden, V 2013
založeno město, opevněné zpočátku palisádami a příkopy.
Jaká byla dispozice jednotlivých zámeckých místností, napovídají záznamy z 15. stol., kde se píąe o pokoji řádového komorníka, kuchyni, pekárně, sklepeních a sýpkách v podstřeąí. Tento popis doplňuje zápis z roku 1516, ze kterého se dovídáme, že v jižním křídle se nacházel rovněž refektář, zbrojnice a pokoj pro hosty.
Po bitvě u Grunwaldu obsadil zámek 18. července 1410 král Jagiello, když táhl s vojsky na Malbork. Na zámku poté zůstal kníže Januą I. Starąí s posádkou. Přesto se po Toruňském míru Olątýnek vrátil do vlastnictví Křižáků. V roce 1414, během daląí války s křižáckým řádem se Olątýnek opět vzdal bez boje, ale jeątě před svým odchodem Křižáci vypálili město i zámek. I po té se brzy vrátil Olątýnek do křižáckého držení. Roku 1440 přistoupil Olątýnek do Pruského svazu a když pak Polsko prohrálo ve válce z roku 1454 bitvu u Chojnic, rozhodla městská rada poddat se opět Křižákům.
Za poslední války státu s řádem se v prosinci roku 1519 dostal Olątýnek do polských rukou. Po sekularizaci křižáckého 
Zamek w Olsztynku
Foto: ZeroJeden, VI 2005
řádu v roce 1525 bylo město a okolí připojeno ke knížecímu Prusku. V době ąvédských válek byl v předzámčí umístěn arzenál.
První známou podobu zámku zobrazuje Hartknochova rytina z roku 1684. Již tenkrát byly odstraněny některé části opevnění. Zbourána byla celá hradební zeď kolem zámku a předzámčí bylo stavebně spojeno s městem. Do konce 17. stol. byla odstraněna větąina gotických obranných prvků, z říms zmizely otvory střílen, které nahradila pravoúhlá okna. Poté začal být zámek zanedbáván a v průběhu 18. stol. propadal zkáze. V roce 1793 byla větąina zdí rozebrána. Z hlavního jižního křídla zůstalo jen přízemí, určené jako obydlí úředníků. Dochovaly se také zbytky západního křídla. V letech 1847 - 1849 proběhly pokusy o restaurování zámku s využitím gotických základů. Obnova byla provedena v duchu novogotiky. V nových budovách naąla sídlo ąkola.
Během obou světových válek nebyl ani tento objekt uąetřen, ale již v letech 1946 - 1954 byl obnoven opět pro potřeby ąkolství.
Ze středověkého zámku se dochovalo jen velmi málo, přesto je jeho původní založení 
Zamek w Olsztynku
Widok z rynku na zamek w okresie międzywojennym
dobře patrné. Ve sklepích se dochovalo i gotické klenutí.
Zamek w Olsztynku - Zamek na widokówce z początków XX wieku Zamek w Olsztynku - Dziedziniec zamkowy w okresie międzywojennym Zamek w Olsztynku - Widok zamku z przełomu XIX i XX wieku Zamek w Olsztynku - Foto: ZeroJeden, IV 2009 Zamek w Olsztynku - Foto: ZeroJeden, IV 2009 Zamek w Olsztynku - Foto: ZeroJeden, IV 2009 Zamek w Olsztynku - Foto: ZeroJeden, IV 2007 Zamek w Olsztynku - Foto: ZeroJeden, IV 2007 Zamek w Olsztynku - Foto: ZeroJeden, IV 2007 Zamek w Olsztynku - Foto: ZeroJeden, IV 2009 Zamek w Olsztynku - Foto: ZeroJeden, VI 2005 Zamek w Olsztynku - Foto: ZeroJeden, IV 2009 Zamek w Olsztynku - Foto: ZeroJeden, IV 2009 Zamek w Olsztynku - Foto: ZeroJeden, IV 2009 Zamek w Olsztynku - Foto: ZeroJeden, IV 2009 Zamek w Olsztynku - Widok z lotu ptaka od północnego-zachodu, fot. ZeroJeden, V 2013 Zamek w Olsztynku - Widok z lotu ptaka od północnego-zachodu, fot. ZeroJeden, V 2013 Zamek w Olsztynku - Widok z lotu ptaka od północy, fot. ZeroJeden, V 2013 Zamek w Olsztynku - Foto: ZeroJeden, IV 2007 Zamek w Olsztynku - Foto: ZeroJeden, VI 2005 Zamek w Olsztynku - Foto: ZeroJeden, VII 2002 Zamek w Olsztynku - Olsztynek w okresie międzywojennym, w prawym górnym rogu zamek Zamek w Olsztynku - Zamek na przełomie XIX i XX wieku Zamek w Olsztynku - Zamek w okresie międzywojennym Zamek w Olsztynku - Widok z rynku na zamek w okresie międzywojennym Zamek w Olsztynku - Plan sytuacyjny zamku i miejscowości na przełomie XIX i XX wieku Zamek w Olsztynku - Plan sytuacyjny zamku w drugiej połowie XIX wieku Zamek w Olsztynku - Plan sytuacyjny zamku z lat 1826-1828 Zamek w Olsztynku - Plan piwnic zamku z zaznaczonymi na czarno partiami średniowiecznymi, według pomiaru Jacka Strużyńskiego Zamek w Olsztynku - Plan parteru zamku z zaznaczonymi na czarno partiami gotyckimi, według pomiaru Jacka Strużyńskiego Zamek w Olsztynku - Widok zamku i miasta z 1684 roku według Christopha Johanna Hartknocha
Serwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.