Hrady a zámky Polska
Update
Uživatel:

Heslo:

neodhlaąovat

Založení účtu
blank
blankŚwiny - Wersja polska

Hrad ve městě Świny

 (Świny • Schweinhausburg) 

Legendy
blankCestování (Musíte se přihlásit)blanktlo

Název podobné Świny • Schweinhausburg:    Świecie · Świecie · Świdwin ·


Překlad:

lLokalizacja zamku na mapie Polskiegendy vyprávějí, že zámek postavili první předkové rodu ąvinků již v roce 900. Pravděpodobnějąí vąak bude hypotéza, že zámek, jako sídlo knížecího kastelána, byl postaven za piastovských časů v 11. století. První zmínka o zámku " Zuini in Polonia" se nachází u českého kronikáře Kosmase z roku 1125. Z jeho záznamu se dovídáme, že v roce 1108 se v zámku "Zuini in Polonia" seąel Mutina se svým strýcem, aby zde dohodli plán, jak porazit českého knížete Svatopluka.
Zámek měl původně strážit obchodní cestu z Čech do Polska v místě tzv. Lubavského průsmyku. Postupně se zde vystřídali tito kasteláni:
Tader od roku 1230, Jaksa od r. 1242 a "Petrico de Swyn" (Petr ze ąvin) od r. 1248, jemuž Bolek I. zámek daroval. ąviny pak zůstaly v držení jeho rodu až do roku 1713. Na poč. 14. stol. dali ąvinkové vystavět dodnes dochovanou obytnou věž a obranné zdi kolem zámeckého dvora. Věž má 
Zamek Świny
Foto: ZeroJeden, V 2005
čtyři nadzemní patra a hluboká sklepení v podzemí. V přízemí se nacházel rytířský sál. Zbytky jeho výzdoby lze spatřit v okenních nikách. Dochoval se také gotický portál ve vstupních dveřích. Na přelomu 14. a 15. stol. se zámek rozrostl o nové obytné křídlo, navazující na věž. V 17. stol. byl zámek přestavěn v renesančním stylu. Jan Zikmund ąvinka tak vytvořil novou prostornou rezidenci s věžemi v nárožích. Ve starąí zástavbě byla roząířena a vyzdobena okna a kolem celého zámku byly postaveny fortifikace s bastiony. Po smrti posledního muže z rodu ąvinků - Jiřího Arnoąta - byl zámek prodán jeho zeti, Sebastiánu Jindřichovi ze Schweinitzů. Za sedmileté války byl důkladně vyrabován ruskými vojsky, která v jeho okolí tábořila. Po smrti daląího majitele Jana Bedřicha ze Schweinitzů musela zadlužená rodina prodat zámek i statek roku 1769 v nucené dražbě. Nový majitel proměnil zámek ve sklad obilí a slámy a tak začal čas jeho úpadku. V roce 1840 strhla vichřice střechu z obytné věže, v roce 1876 zničil daląí střechy uragán a postupně pak docházelo ke zřícení stropů. 
Zamek Świny
Zamek Świny na pocztówce z okresu międzywojennego
Zkázu zavrąil požár v roce 1876.
S prvními záchrannými pracemi se začalo na počátku 20. století. Majitelem zámku se stal Svaz přátel "Bolkowego Gaju", který se postaral o zesílení zdí a obnovil zámeckou věž a její střechu. Za II. světové války zde hlídal malý oddíl Wermachtu sklad leteckých motorů. V ąedesátých letech byl celý objekt od základů restaurován. Od roku 1991 je v soukromém vlastnictví. Se zámkem ve ąvinách je spojena řada legend a pověstí, o nichž se zmiňuje Richard Rogiňski. Jedna z legend říká, že název "ąviny" je odvozen od místa, kde rytíř Bivoj porazil mohutného kance, který byl hrozbou pro celé okolí. Jiná zase vypráví o tajemné komnatě ve věži, kde kastelánka Anežka spatřila mezi zde uloženými obrazy tvář svého budoucího manžela. Připomínána je také pověst o rytíři ąvinkovi a krásné Adelajdě ze Zedlitzů, dceři kastelána ze zámku v Bolkově. Vzhledem k tomu, že ąviny a Bolkov jsou od sebe vzdáleny pouhé tři kilometry, zvykové právo nařizovalo vzájemně si pomáhat v případě nepřátelského útoku. Když ale v roce 1345 zaútočili Čeąi nečekaně na zámek v Bolkově, Jindřich ąvinka sousedům nepomohl. To vyvolalo mezi oběma zámeckými posádkami konflikt a ąvinka pronikl tajnou podzemní chodbou na bolkovský zámek. Zde nalezl v tajné komnatě ukrytou Adelajdu, dceru bolkovského pána, a zamiloval se do ní tak velice, že místo ąarvátky se slavila svatba. Zachovaly se také zvěsti o nadměrném pití některých členů ąvinkova rodu. Tak například při jedné oslavě měl Konrád ąvinka prohlásit: " Má-li mne sebrat čert, ať to udělá během veselého posezení s přáteli". V tu chvíli udeřil blesk, zámecký pán padl mrtev a pohár, který svíral v ruce, 
Zamek Świny
Foto: ZeroJeden, IX 2003
byl žárem blesku roztaven tak, že zalil pánovu ruku. Konráda pohřbili i s pohárem, aby se s ním nemusel rozloučit ani po smrti.
Zamek Świny - Plan zamku według 'Leksykonu zamków w Polsce'  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=262&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(262);return false;'>źródło</a>] Zamek Świny - Plan zamku według Götherta z lat 20. XX wieku, V.Schaetzke - Schlesische Burgen und Schlösser Zamek Świny - Rekonstrukcja elewacji frontowej Zamek Świny - Staloryt Hubera według rysunku Theodora Blätterbauera, około 1885 Zamek Świny - Zamek w Świnach na grafice Fryderyka Bernarda Wernhera z połowy XVIII wieku Zamek Świny - Zamek Świny na sztychu z drugiej połowy XVIII wieku Zamek Świny - Zamek w Świnach na grafice Fryderyka Bernarda Wernhera z połowy XVIII wieku Zamek Świny - Ruiny zamku w 1926 roku, Kurt Arendt Zamek Świny - Ruiny zamku w 1926 roku, Kurt Arendt Zamek Świny - Ruiny zamku w początkach XIX wieku  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=15&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(15);return false;'>źródło</a>] Zamek Świny - Zamek na widokówce z początku XX wieku Zamek Świny - Zamek na widokówce z początku XX wieku Zamek Świny - Zamek na widokówce z początku XX wieku Zamek Świny - Zamek na widokówce z początku XX wieku Zamek Świny - Zamek na widokówce z początku XX wieku Zamek Świny - Drzeworyt, Tygodnik Illustrowany 1881 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek Świny - Zamek w Świnach na rycinie z przełomu XIX i XX wieku Zamek Świny - Widok z lotu ptaka od południowego-zachodu, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek Świny - Zdjęcie Möbiusa z 1938 roku Zamek Świny - Foto: ZeroJeden, IX 2003 Zamek Świny - Zamek na zdjęciu z pierwszej połowy XX wieku Zamek Świny - Zdjęcie Möbiusa z 1938 roku Zamek Świny - Zdjęcie z okresu międzywojennego Zamek Świny - Wnętrza zamku na zdjęciu Möbiusa z 1938 roku Zamek Świny - Zdjęcie z okresu międzywojennego Zamek Świny - Foto: ZeroJeden, IX 2003 Zamek Świny - Zamek na widokówce z 1899 roku Zamek Świny - Zdjęcie Möbiusa z 1938 roku Zamek Świny - Foto: ZeroJeden, IX 2003 Zamek Świny - Foto: ZeroJeden, IX 2003 Zamek Świny - Wnętrza zamku na zdjęciu z okresu międzywojennego Zamek Świny - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek Świny - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek Świny - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek Świny - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek Świny - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek Świny - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek Świny - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek Świny - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek Świny - Foto: ZeroJeden, IX 2003 Zamek Świny - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek Świny - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek Świny - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek Świny - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek Świny - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek Świny - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek Świny - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek Świny - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek Świny - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek Świny - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek Świny - Zamek na rysunkowej widokówce z okresu międzywojennego Zamek Świny - Widok z lotu ptaka od południowego-zachodu, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek Świny - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek Świny - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek Świny - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek Świny - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek Świny - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek Świny - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek Świny - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek Świny - Widok z lotu ptaka od południowego-zachodu, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek Świny - Widok z lotu ptaka od wschodu, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek Świny - Widok z lotu ptaka od południowego-wschodu, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek Świny - Widok z lotu ptaka od południowego-wschodu, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek Świny - Zamek w Świnach w 1887 roku Zamek Świny - Zamek w Świnach w 1903 roku Zamek Świny - Zamek w Świnach w 1903 roku Zamek Świny - Zamek w Świnach w 1903 roku Zamek Świny - Zamek w Świnach w 1903 roku Zamek Świny - Zamek w Świnach w 1903 roku Zamek Świny - Zamek w Świnach na widokówce z początków XX wieku Zamek Świny - Zamek Świny w początkach XX wieku Zamek Świny - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek Świny - Zamek w Świnach na widokówce z lat 20. XX wieku Zamek Świny - Brama zamkowa w 1945 roku Zamek Świny - Zamek Świny na pocztówce z okresu międzywojennego Zamek Świny - Zamek Świny na pocztówce z okresu międzywojennego Zamek Świny - Ruiny zamku na widokówce z początków XX wieku Zamek Świny - Widok zamku z 1905 roku Zamek Świny - Zamek na pocztówce z 1905 roku Zamek Świny - Foto: ZeroJeden, V 2005

Ukáz na mapěSerwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.